Lista naših restorana koji u ponudi imaju jela iz Gorske trpeze!

Uz vodič za gastro rutu vam predstavljamo i hotele i restorane na ovoj teritoriji koji u svojoj ponudi imaju i tradicionalna planinska jela. Ovi su hoteli i restorani dostupniji nego seoska domaćinstva, pa ako nemate mnogo vremena dok prolazite kroz ovu regiju, a rado biste isprobali neki od naših starinskih specijaliteta, onda vam preporučujemo neki od ovih objekata. Kada odaberete gdje ćete, zatražite od konobara specijalni jelovnik Gorska trpeza, i vidite šta se nudi i šta je u sezoni.
I naravno, uživajte!

HOTEL KOMOVI
PQMR+HX Andrijevica
+382 (0) 69 470 769
hotelkomovi@gmail.com
www.hotelkomovi.com

RESTORAN DVA JELENA
RVWF+JV Berane
+382 (0) 68 524 216

RESTORAN GRLJA
GRFR+6R Gusinje
+382 (0) 69 239 593

RESTORAN DRUGA KUĆA
R5V9+4C Rožaje
+382 (0) 67 400 140

RESTORAN ARTE
XH6H+WJ Mojkovac
+382 (0) 67 802 801
gizen@t-com.me

RESTORAN TREBOVINA
9945+Q8 Pljevlja
+382 (0) 67 575 407
jasmin.a.najo@gmail.com

OKA I PO
QWCV+H9 Berane
+382 (0) 69 047 834
lucplus@t-com.me
www.okaipo.com

RESTORAN NAPOLIS
HR9M+HW Gusinje
+382 (0) 69 896 317

RESTORAN LAKE VIEWS
JW4J+85 Plav
+382 (0) 68 064 964
amphotel19@gmail.com

RESTORAN ČARDAK
4Q2H+97 Bijelo Polje
+382 (0) 69 055 518
sm-put@t-com.me

RESTORAN SERDAR
XH72+G2 Mojkovac
+382 (0) 69 630 385
hotelserdar@hotmail.com
www.hotelserdar.me

DOMAĆINSTVO JEZERA
Slavko Karadžić
34WJ+74 Žabljak
+382 (0) 69 056 153
s.karadzic76@gmail.com
www.jezera.net

RESTORAN SKRIVENA
R2HG+CJ Berane
+382 (0) 68 630 713
rezervacije@skrivena.me
www.skrivena.me

KATUN MAJA KARANFIL
GQCP+PP Gusinje
+382 (0) 67 623 634
majakaranfil@grebaje.com
www.majakaranfil.grebaje.com

KULA DAMJANOVA
HWQH+4P Plav
+382 (0) 67 638 311
kuladamjanova@yahoo.com
www.kuladamjanova.com

RESTORAN IMPERIJAL
3Q3C+2R Bijelo Polje
+382 (0) 67 519 821
mperijal@t-com.me
www.imperijal.me

RESTORAN PLANINAR
RGFC+V2 Kolašin
+382 (0) 67 415 115
veselinka.pekovic@t-com.me

RESTORAN ZLATNI PAPAGAJ
5439+XC Žabljak
+382 (0) 69 957 579
zlatnipapagajcg@gmail.com

Menu